Wykonanie oraz montaż rurociągów szlamowych fi 219 HCM Miasteczko śląskie